Gradient

Bepalingen

Onderstaand vind u de bepalingen van de Damen Raceroei Regatta 2016:

Bepalingen
1. Boord-aan-boordwedstrijd over 2000 meter op een 6-ploegenbaan. Lustrumnummers over 1250 meter op een 2-ploegenbaan. Aanvullende bepalingen voor deze nummers staan vastgelegd in Artikel 11. Lustrumnummers:

  1. 200 Oude Acht
  2. 201 Oude Twee
  3. 202 DSA2+
  4. 203 DSA4-
2. De wedstrijden worden verroeid volgens de algemene bepalingen in het Reglement voor Roeiwedstrijden en het Uitvoeringsreglement van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond.
3. wedstrijdleiding
R.F.L. (Roos) Teeuwen (06-48023954)
T.J.W. (Tom) Postma (06-33849413)
Email: wedstrijdleiding@laga.nl
Hoofd van de jury: E. (Els) Lindeboom
Veiligheidscoordinator: R.F.L. (Roos) Teeuwen
4. Inschrijving: tot woensdag 4 mei 17:00 uur via het KNRB-inschrijfprogramma (inschrijven.knrb.nl).
Wijzigingen mogelijk tot donderdag 5 mei 19:00.
5.
Junior skiff: 15,00
Junior twee: 19,80
Junior vier: 25,60
Junior acht: 31,40
Skiff: 23,60
Twee: 31,20
Vier: 40,20
Acht: 47,50
Bedrijfsacht: 100,00

Betalen voor vrijdag 6 mei 12:00 op NL40 ABNA 04.514.39.392 t.n.v. Stichting Wedstrijden Laga, onder vermelding van ‘Inschrijfgelden DRR/LLW’ + verenigingsnaam.

6. Loting: donderdag 5 mei 19:00 bij de wedstrijdleider
7. Eerste start: 08:00. De opgegeven tijden zijn voorlopig. Definitief tijdschema volgt na sluiting inschrijvingen.
8. Dubbel bootgebruik en dubbel starten geschiedt op eigen risico. Bij indeling van het blokschema zal het standaardprogramma voor tweedaagse roeiwedstrijden van de KNRB worden aangehouden.
9. Mutaties aangeboden programma: bij minder dan drie inschrijvingen zullen nummers worden samengevoegd. Verzoeken voor het uitschrijven van extra nummers dienen voor zondag 26 april schriftelijk te zijn ingediend bij de wedstrijdleiding. Voor een extra veld is een minimum van 3 inschrijvingen vereist.
10. Weging: in weegruimte bij kleedkamers.
11. Aanvullende bepalingen Lustrumnummers
11.1 Inschrijvingen
a 200 Oude Acht (i.e. SA8+): deelname staat open voor leden van de bij de N.S.R.F. aangesloten verenigingen. In dit nummer kan slechts één ploeg per vereniging worden ingeschreven. Combinatieploegen worden niet toegestaan.
b 201 Oude Twee (i.e. SA2+): geen beperkingen.
c 202 DSA4-: deelname staat open voor leden van de bij de N.S.R.F. aangesloten verenigingen. Combinatieploegen worden niet toegestaan.
d 203 DSA2+: geen beperkingen.
11.2 Wedstrijdverloop
a De vier Lustrumnummers worden boord aan boord verroeid volgens een knock-outschema op een tweeploegenbaan van 1250 meter.
b Bij meer dan acht inschrijvingen wordt de voorwedstrijd als een tijdrace verroeid met vliegende start, waarbij de snelste acht ploegen promoveren naar de kwartfinale. Deze ronde en de volgende rondes worden als boordaan-boordraces gevaren conform artikel 32 lid 4 van het Reglement voor Roeiwedstrijden.
c Er worden geen troostfinales (i.e. B-finale) verroeid.
13. De bepalingen kunnen hier als pdf worden gedownload.
14. Dubbel starten en dubbel bootgebruik geschiedt op eigen risico.
white gradient