Bepalingen

Onderstaand vind u de bepalingen en vaarregels van de Damen Raceroei Regatta 2017:

Bepalingen
1. Boord-aan-boordwedstrijd over 2000 meter op een 6-ploegenbaan.
2. De wedstrijden worden verroeid volgens de algemene bepalingen in het Reglement voor Roeiwedstrijden en het Uitvoeringsreglement van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond.
3. wedstrijdleiding
R.F.L. (Roos) Teeuwen (06-48023954)
T.J.W. (Tom) Postma (06-33849413)
C.C.E.M. (Cleo) Orbons (06-52111806)
Email: wedstrijdleiding@laga.nl
Hoofd van de jury: E. (Els) Lindeboom
Veiligheidscoördinator: K. (Kate) Happee
4. Inschrijving: tot woensdag 3 mei 17:00 uur via het KNRB-inschrijfprogramma (inschrijven.knrb.nl).
Let op: Na de loting op donderdag avond zullen wijzigingen of verzoeken aangevraagd moeten worden via het KNRB-inschrijfsysteem. Er zal gedurende de wedstrijd een laptop beschikbaar zijn bij het wedstrijdsecretariaat voor gebruik.
5.
Junior skiff: 17,00
Junior twee: 23,00
Junior vier: 30,00
Junior acht: 38,00
Skiff: 26,00
Twee: 34,00
Vier: 43,50
Acht: 54,00
Bedrijfsacht: 200,00

Betalen voor vrijdag 5 mei 12:00 op NL40 ABNA 04.514.39.392 t.n.v. Stichting Wedstrijden Laga, onder vermelding van ‘Inschrijfgelden DRR’ + verenigingsnaam.

6. Loting: donderdag 4 mei 19:00 bij de wedstrijdleider
7. Eerste start: 08:00. De opgegeven tijden zijn voorlopig. Definitief tijdschema volgt na sluiting inschrijvingen.
8. Dubbel bootgebruik en dubbel starten geschiedt op eigen risico. Bij indeling van het blokschema zal het standaardprogramma voor tweedaagse roeiwedstrijden van de KNRB worden aangehouden.
9. Mutaties aangeboden programma: bij minder dan drie inschrijvingen zullen nummers worden samengevoegd. Verzoeken voor het uitschrijven van extra nummers dienen voor zondag 23 april schriftelijk te zijn ingediend bij de wedstrijdleiding. Voor een extra veld is een minimum van 3 inschrijvingen vereist.
10. Weging: in weegruimte bij kleedkamers.

Tijdens de Damen Raceroei Regatta gelden onderstaande verkeersregels voor de ploegen:

Oproeien
Oproeien, warmroeien en cooling -down dient te gebeuren in de daarvoor speciaal aangelegde oproeibaan die gescheiden van de baan te vinden is zoals op de kaart hieronder duidelijk te zien is.

Starten
Tien minuten voor uw geplande start meldt u zich bij de kamprechter aan het einde van de oproeibaan. Deze kamprechter zal u en de ploegen waartegen u start op volgorde verzoeken om onder de brug door te varen naar de start, waar u zich gereed maakt voor de start en het commando wordt overgedragen aan de dienstdoende starter.

Finishen
Wanneer u na uw race wordt verwacht aan het erevlot, volgt u de daarvoor aangegeven circulatie. In alle andere gevallen volgt u de baan naar stuurboord, waarbij u na een U-bocht weer terug bent in het oproeigebied. Volgens dezelfde circulatie als tijdens het oproeien, is hier de gelegenheid om uit te roeien. Vervolgens legt u aan bij één van de twee inkomende vlotten.
Overtreden van de verkeersregels kan bestraft worden met een waarschuwing.

Let op: De roeiers aan het begin van de oproeibaan en de roeiers die terugkomen van de finish kruisen bij de inkomende vlotten. Let hier dus extra goed op!

Vaarregels schematisch Boord aan boord wedstrijden

 

white gradient